Medlemmar

Anna Lindh-biblioteket

Bibliotekets hemsida: https://www.fhs.se/anna-lindh-biblioteket.html
Bibliotekssystem: Alma
Bibliotekssystem URL:
Discovery: Primo
Discovery URL: https://annalindh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=46ALB_VU1&sortby=rank&lang=sv_SE
Länkserver: Alma link resolver
Övriga Ex Libris-produkter:
Kontaktperson: Christer Berggren
Epost för kontakt: christer.berggren@fhs.se

Chalmers bibliotek

Bibliotekets hemsida: http://www.lib.chalmers.se/
Bibliotekssystem: Sierra
Bibliotekssystem URL: http://chans.lib.chalmers.se
Discovery URL: http://chalmers.summon.serialssolutions.com
Länkserver: 360 link
Övriga ExLibris-produkter: Intota ERM, Intota Assessement
Kontaktperson: Marie Widigson
Epost för kontakt: marie.widigson@chalmers.se

Försvarets materialverk, FMV

Bibliotekets hemsida: http://www.fmv.se/sv/Bibliotek/
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo (TotalCare)
Discoverysystem URL: https://fmv-primo.hosted.exlibrisgroup.com/
Kontaktperson: Anders Renman
Epost: anders.renman (at) fmv.se

Göteborgs universitetsbibliotek
Bibliotekets hemsida: http://www.ub.gu.se/
Bibliotekssystem: Koha
Discovery: Primo
Discovery URL: https://gu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=46GUB_VU1&sortby=rank&lang=sv_SE
Länkserver: SFX
Övriga Ex Libris-produkter: Verde, uStat, bX
Kontaktperson: Rebecka Gustafsson
Epost: esupport (at) ub.gu.se

Handelshögskolan Stockholm / Biblioteket
Bibliotekets hemsida: https://www.hhs.se/sv/library/
Kontaktperson: Elin Palm
Epost: Elin.Palm (at) hhs.se

Högskolan Dalarnas bibliotek
Bibliotekets hemsida: http://www.du.se/bibliotek
Bibliotekssystem: Sierra
Bibliotekssystem URL: http://dalbib.du.se/
Discovery URL: http://dalarna.summon.serialssolutions.com
Länkserver: http://kq3er2xz6l.search.serialssolutions.com/
Övriga ExLibris-produkter: 360 Resource Manager
Kontaktperson: Hans Danelid
Epost för kontakt: hda (at) du.se

Högskolan i Borås
Bibliotekets hemsida: http://www.hb.se/Biblioteket/
Bibliotekssystem: Alma
Bibilotekssystem URL: –
Discovery: Primo
Discovery URL:
Övriga Ex Libris-produkter: –
Kontaktperson: Daniel Sandbecker
Epost: daniel.sandbecker@hb.se

Högskolebiblioteket i Halmstad
Bibliotekets hemsida: https://www.hh.se/bibliotek
Bibliotekssystem: Egenutvecklat i databasverktyget FileMaker
Bibliotekssystem URL: https://biblasso.hh.se/sv/katalog/simple.lasso
Discovery: EDS (Ebsco)
Discovery URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s3912130&groupid=main&profile=eds
Länkserver: FullTextFinder (Ebsco)
Övriga Ex Libris-produkter: –
Kontaktperson: Fredrik Strömberg
Epost för kontakt: fredrik.stromberg (at) hh.se

Högskolebiblioteket i Jönköping
Bibliotekets hemsida: http://ju.se/bibliotek
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo
Discovery URL: https://primo.library.ju.se/primo-explore/search?vid=jul&sortby=rank&lang=sv_SE
Länkserver: ALMA linkresolver
Kontaktperson: Eva Törnblom
Epost: Eva.Tornblom (at) ju.se

Högskolan Kristianstad
Bibliotekets hemsida: http://www.hkr.se/biblioteket
Bibliotekssystem: BOOK-IT
Bibliotekssystem URL: https://hkrpub.kristianstad.se/web/pub/startsida
Discovery: Summon 2.0
Discovery URL:hkr.summon.serialssolutions.com
Länkserver: 360 Link
Övriga ExLibris-produkter: –
Kontaktperson: Hanna Dehlin
E-post: hanna.dehlin (at) hkr.se

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
Bibliotekets hemsida: http://kib.ki.se/
Bibliotekssystem: Alma
Bibliotekssystem URL: http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=46KIB_VU1&reset_config=true
Discovery: Primo
Discovery URL: http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=46KIB_VU1&reset_config=true
Länkserver: Alma
Länkserver URL: http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/46KIB_INST/46KIB_INST_services_page
Övriga ExLibris-produkter: bX
Kontaktperson: Johanna Säll
Epost: johanna.sall (at) ki.se

Kungliga biblioteket
Bibliotekets hemsida: http://www.kb.se
Bibliotekssystem: Aleph 22
Bibliotekssystem URL: http://regina.kb.se
Länkserver: SFX
Övriga ExLibris-produkter: ADAM, ARC
Kontaktperson: Mattias Ödevidh
Epost: mattias.odevidh (at) kb.se

KTHB / KTH Biblioteket
Bibliotekets hemsida: http://www.kth.se/kthb
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo
Discovery URL: https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?sortby=rank&vid=46KTH_VU1_L&lang=sv_SE
Länkserver: ALMA linkresolver
Kontaktperson: Magnus Sandgren
Epost: msandgre (at) kth.se

Linnéuniversitetets bibliotek
Bibliotekets hemsida: https://lnu.se/ub/
Bibliotekssystem: Alma
Bibliotekssystem URL: https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=primo-custom-lnu
Discovery: Primo
Discovery URL: https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=primo-custom-lnu
Länkserver:Alms
Övriga ExLibris-produkter:
Kontaktperson: Jonas Barck
Epost: jonas.barck (at) lnu.se

Malmö universitet
Bibliotekets hemsida: www.mah.se/bibliotek
Bibliotekssystem: Millenium, Innovative
Bibliotekssystem URL: http://vega.bit.mah.se
Discovery: EDS
Discovery URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s3912498&groupid=main&profile=eds
Länkserver: SFX 4
Övriga ExLibris-produkter: ERM: Verde
Kontaktperson: Sara Kjellberg
Epost: sara.kjellberg (at) mah.se

Mittuniversitetets bibliotek
Bibliotekets hemsida: http://www.miun.se/biblioteket
Bibliotekssystem: Aleph
Bibliotekssystem URL:
http://www.bib.miun.se/katalogen
http://www.bib.miun.se/sambib/katalogen
http://aniara.bib.miun.se/F
Discovery: Primo
Discovery URL: http://mitt-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do
Kontaktperson: Torun Sundström
Epost: torun.sundstrom (at) miun.se

Mälardalens högskola
Bibliotekets hemsida: http://www.mdh.se/bibliotek
Bibliotekssystem: Alma (under implementering)
Bibliotekssystem URL:
Kontaktperson: Magnus Velander
Epost: magnus.velander (at) mdh.se

Nordiska Afrikainstitutet
Bibliotekets hemsida: http://www.nai.uu.se/library/
Bibliotekssystem: Aleph 21 (Direct)
Discovery: Primo (Total)
Discovery URL: http://africalitplus.nai.uu.se
Länkserver: SFX (Direct)
Kontaktperson: Kalle Laajala
Epost: Kalle.Laajala (at) nai.uu.se

Regeringskansliets bibliotek
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo
Kontaktperson: Monika Erhardsson
Epost: monika.erhardsson (at) regeringskansliet.se
Kontaktperson: Cecilia Löfgren
Epost: cecilia.i.lofgren (at) regeringskansliet.se

Riksdagsbiblioteket
Bibliotekets hemsida: http://www.riksdagen.se/sv/Start/Bibliotek-startsida/
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo VE
Discovery URL: https://riksdagen.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46RIKS_INST:VU1&sortby=rank&lang=sv
Kontaktperson: Charlotte Wänelöf
Epost: charlotte.wanelof (at) riksdagen.se

SLU-biblioteket
Bibliotekets hemsida: http://www.slu.se/bibliotek/
Bibliotekssystem: Aleph
Discovery: Primo
Discovery URL: http://dc03vg0044eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?&vid=SLUB_V1
Länkserver: SFX
Övriga ExLibris-produkter: MetaLib, Ustat
Kontaktperson: Olof Dannberg
Epost: olof.dannberg (at) slu.se

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Bibliotekets hemsida: http://www.vti.se/sv/bibliotek/
Bibliotekssystem: Egenbyggt i TRIP (Tieto)
Bibliotekssystem URL: http://www.transportportal.se/
Discovery URL: http://vti.summon.serialssolutions.com
Länkserver: http://xr8we4xy4g.search.serialssolutions.com/
Övriga ExLibris-produkter: inga
Kontaktperson: Claes Eriksson
Epost för kontakt: claes.eriksson (at) vti.se

Stockholms universitetsbibliotek
Bibliotekets hemsida: http://su.se/biblioteket/
Bibliotekssystem: Koha
Discovery: EDS
Discovery URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s3912698&groupid=main&profile=eds
Länkserver: SFX
Övriga ExLibris-produkter: bX
Kontaktperson: Maria Ahlbäck
Epost: Maria.Ahlback (at) sub.su.se

Svenska barnboksinstitutet
Hemsida: http://www.sbi.kb.se
Alephkatalog: https://ask.kb.se/F/-?func=file&file_name=find-a&local_base=sbi01
Kontaktperson: Kajsa Bäckius
Epost: kajsa.backius (at) sbi.kb.se

Svenska filminstitutets bibliotek
Bibliotekets hemsida: http://www.filminstitutet.se/biblioteket
Bibliotekssystem: Aleph 21
Bibliotekssystem URL: http://sfi.elibdrift.dk/F
Kontaktperson: Martin Sundin
Epost: martin.sundin (at) filminstitutet.se

Södertörns högskolebibliotek
Bibliotekets hemsida: http://www.sh.se/bibliotek
Bibliotekssystem: Millennium
Discovery: Primo
Discovery URL: http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do
Länkserver: SFX
Övriga Ex Librisprodukter: Verde, bX, UStat
Kontaktperson: Anders Fredriksson
Epost:  anders.fredriksson (at) sh.se

Umeå Universitets bibliotek
Bibliotekets hemsida: http://www.ub.umu.se
Bibliotekssystem: Aleph 20 (egen drift)
Bibliotekssystem URL: http://album.umu.se/F
Discovery: 
Primo 4.4.1 (Direct)
Discovery URL: http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UmUB&reset_config=true
Länkserver: SFX
Övriga ExLibris-produkter: bX, ARC
Kontaktperson: Anna Swärd-Bergström
Epost: Anna.Sward.Bergstrom (at) ub.umu.se

Uppsala universitetsbibliotek
Bibliotekets hemsida: http://ub.uu.se/
Bibliotekssystem: Virtua
Bibliotekssystem URL: https://disaweb.ub.uu.se/
Discovery URL: Summon http://uu.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?q=Summon
Länkserver: 360 Link
Övriga ExLibris-produkter: –
Kontaktperson: Bodil Wik
Epost för kontakt: bodil.wik (at) ub.uu.se

Vitterhetsakademiens bibliotek
Bibliotekets hemsida: http://www.raa.se/hitta-information/arkiv-och-bibliotek/
Bibliotekssystem: Aleph 21
Bibliotekssystem URL: http://vitalis.raa.se/F
Discovery: Primo (light)
Discovery URL: http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=46vitt
Länkserver: SFX
Kontaktperson: Annika Eriksson
Epost: annika.eriksson (at) raa.se

Örebro universitetsbibliotek
Bibliotekets hemsida: https://www.oru.se/ub/
Bibliotekssystem: Alma
Discovery: Primo
Discovery URL: https://oru-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=46OREBRO_V1
Länkserver: Alma
Kontaktperson: Annette Johansson
Epost: annette.johansson (at) oru.se