Författararkiv: larsiselid

ELUGswe:s vårmöte på KIB, Stockholm, 6-7 maj 2019

Varmt välkommen till ELUGswe:s vårmöte! 

Plats: Karolinska institutet, Campus Flemingsberg

Hitta hit: Från Stockholms central: Ta pendeltåg mot
Södertälje eller Tumba och kliv av vid pendeltågsstationen
Flemingsberg, https://sl.se/

Hitta hit: Från Stockholms central: Ta pendeltåg mot Södertälje eller Tumba och kliv av vid pendeltågsstationen Flemingsberg, https://sl.se/

Lokal: Erna Möller-salen i huset Neo, Blickagången 16

https://ki.se/medarbetare/erna-mollersalen

Konferensavgift: 350 kr/pers.

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 15 april 2019A

Program 6 maj 

11.30–12.30 Lunch, (egen bekostnad) 

12.30–13.30 Föreningsfrågor Annikki Roos, bibliotekschef på Karolinska institutet Universitetsbibliotek, hälsar välkommen”Laget runt”, presentation utifrån enkätsvaren, diskussionÖversättning av Alma – organisationFrågor till ExLibris och frågor vi ska lyfta till INUG/IGeLUInformation från ALMA-användargrupp 

13.30–14.15 E-resurser i Alma (Johanna Säll, KIB, Martin Borg, Borås högskolebibliotek och Nils Jansson, KTHB)

14.15-14.45 Fika 

14.45-15.45 ALMA frågepanel 4 bibliotek svarar på frågor och berättar om sina erfarenheter av Alma.  

15.45-16.15 Primo VE (Charlotte Wänelöf, Riksdagsbiblioteket) 

16.15-16.45 Årsmöte Årsmöteshandlingarna kommer att läggas upp på elugswe.kb.se senast två veckor före årsmötet. 

17.00-17.30 Biblioteksvisning 

17.30 – 19.00 Vegetarisk buffé i restaurangen ”Stockholm food”. Plats: Huset Neo, Blickagången 16, Campus Flemingsberg. (ingår i konferensavgiften)

Program 7 maj 

09.00-11.00 Information från Ex Libris(James Tapp Vice, President Sales, EMEA,Ronald van Dieen, Key Account Manager)EsploroFrågor till ExLibris från användargruppen 

Ca 10.00 Fika 

11.00-11.30 Leganto (Emelie Uggla Waldenström, Linnéuniversitetets bibliotek)

11.30-12.00 Librisexport till Alma
(Lars Iselid, Umeå universitetsbibliotek, Eva Törnblom, Jönköpings högskolebibliotek, Heidi Patja KTHB)

12.00–12.30 Summering, avslutning och nästa möte 

12:30- Lunch, (egen bekostnad)

Handlingar inför årsmötet, presentationer och minnesanteckningar finns under lösenordsskydd här.

Frågor och svar – Kristian Wallin

Kristian Wallin, Ex Libris, svarar på frågan om Primo VE och uppdatering:

”Kunder som har Primo VE kommer, i slutet av 2018/början 2019, att få möjlighet till gemensam aktivering. D v s aktivering av e-resurser i Alma kommer också aktivera resursen i Primo Central.

För kunder som inte har Primo VE är planen att förenkla aktiveringen men vi kommer inte tillhandahålla gemensam aktivering.

Förtydligande om Primo VE och snabb uppdatering:
Bibliografiska poster, oavsett om importerat från Libris, aktiverad från CZ eller manuellt inmatad, blir indexerad och synlig i Primo VE inom 15 minuter. PCI aktivering har dock sin normal veckocykel. Följande gäller – ni aktiverar en CZ portfolio som heter ”Journal of geography” – tidskriften kommer inom 15 minuter vara sökbar (på tidskriftens metadata) och förutsatt att ni har den som fulltext så kommer posten visa ’available online’ och relevanta länkar kommer att fungera.

Artiklar i PCI som kommer från ”Journal of geography” kommer dock inte att visas med ’available online’ förrän PCI har kört sin veckoprocess.”

 

ID service [PDF]

GDPR [PDF]

ELUGswe 2018 JU [PDF]

The Research Service Platform [PDF]

Esploro Executive Overview [PDF]

ExLibris Esploro [PDF]

Svar på frågor om Summon och 360:

MJB notes [DOC]