Författararkiv: elugswe

ELUGswe:s vårmöte i Jönköping 16-17 april 2018

Varmt välkommen till ELUGswe:s vårmöte! 

Plats: Högskolan i Jönköping (Hus H)

Tid: 16-17 april

Konferensavgift: 380 kr/pers.

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 6 april 2018

Anmäl dig här
(fungerar bäst i Chrome)

Allt du behöver veta om ELUGswes vårmöte i Jönköping:

https://julia.library.ju.se/ELUGswe2018/

Vårmötets program:

Handlingar inför årsmötet:

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Proposition stadgeändring

Föreningens ekonomi:

Handlingar rörande föreningens ekonomi 2017 samt budget för 2018 finns under lösenordskydd här:

Frågeställningar under vårmötets diskussioner:Frågor till grupperna – ”Bli logisk annars jävlar” – Användaren och Primo

Hur utvecklar ni ert discoverysystem tillsammans med användarna just nu?

Finns det utveckling vi kan samarbeta kring?

Frågor om GDPR:

Hur hanterar bibliotek lån av specialutrustning (såsom läsare eller utrustning för personer med dyslexi m.m.)?

Hur hanterar bibliotek kommande krav på spårbarhet (vem bland personal har sökt fram och/eller ändrat i personuppgifter)?

Hur förhåller bibliotek sig till gallring av användare (låntagare) och kommande krav att få ut data och/eller rätten att bli glömd?

Årsmötesprotokoll 16/4 2018 [PDF]

Minnesanteckningar från Vårmötet 16-17/4 2018 [PDF]

 

ELUGswe:s vårmöte 18-19 april 2016

Varmt välkommen till ELUGswe:s vårmöte
18-19 april 2016


Plats:
Stockholms universitetsbibliotek
Lokal: Växthuset

Hitta hit: https://goo.gl/maps/Sdfx8EGco6m

Konferensavgift: 350 kr/person

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 25 mars 2016

Anmäl dig här
(fungerar bäst i Chrome)

 Program 18 april

11.30–12.30

Lunch på Naturhistoriska riksmuseet (egen bekostnad)

13.00–14.00

Föreningsfrågor:

·          Utvärdering av mötesfrekvensen

·          Frågor till ExLibris och frågor vi ska lyfta till INUG/IGeLU

·          En gemensam användargrupp för ELUGswe och Summons användargrupp:
Linda Trygg från Malmö högskolebibliotek presenterar Summons användargrupp

14.00–14.30

E-bokslänkar i SFX menyn.

Gustav Lindqvist, Jönköpings högskolebibliotek och Niklas Lehto, Umeå universitetsbibliotek

14.30–15.00

Fika

15.00–15.30

Skördning från lokala datakällor i XML-format.

Marika Lundqvist, Umeå universitetsbibliotek

15.30–16.00

SwePub i Primo Central.

Lars Iselid, Umeå universitetsbibliotek

16.00-16.30

Årsmöte

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas upp på elugswe.kb.se senast två veckor före årsmötet.

Ca 16.30–17.30

Biblioteksvisning

17.30 – 21.00

Stående mingelbuffé på SUB (ingår i konferensavgiften)

Program 19 april 

09.00-10.00 

Kristian Wallin från Ex Libris

·          ExLibris – Proquest (samverkan, användarföreningar, utvecklingssönskemål, KnowledgeBase:arnas framtid)

·          Frågor från användargruppen till ExLibris

·          Primos nya UI

·          Primo analytics

10.00–10.30

Fika

10.30–11.30

Forts. ExLibris

11.30–12.00

Gruppdiskussioner kring en eventuell sammanslagning av ELUGswe och Summons användargrupp.

12.00–12.30

Uppsamling av (ytterligare) frågor till ExLibris, IGeLU/INUG som framkommit under dagarna

Summering, avslutning och nästa möte
 
 

Med vänliga hälsningar

ELUGswe:s styrelse

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tänk på miljön – skriv inte ut i onödan
Think sustainable – don’t print unless you have to