Användargruppen Alma

Alma-dag 10 november 2017

Nu är det dags för en uppföljning på den lyckade Alma-dagen vi hade på KTHB i mars i år. Vi har hunnit bli fler Alma-bibliotek i Sverige sen dess och vi vill därför bjuda in till en ny Alma-dag för att utbyta erfarenheter. Observera att det endast gäller bibliotek som redan har implementerat Alma.

I år är det i lokaler på Karolinska Institutet. Det datum som vi bokat är 10 november.
Vi har ett gemensamt dokument där vi kan lägga in punkter vi vill diskutera. https://docs.google.com/document/d/1VQOegGCOQK96bk-s6pTTEROnCLvwitwL0dDf157Xnfc/edit#

För att planera lokal mm behöver vi veta hur många som kommer. Svara gärna senast 16 oktober till:
Almaprimo_forvaltning@kib.ki.se

Kontaktperson: Helena Skyllberg, KIB.