Arbetsgrupper

Primo

Högskolan i Jönköping
Kungliga tekniska högskolan
Luleå tekniska högskola
Mittuniversitetet
Naturvårdsverket
Riksdagsbiblioteket
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola

Arbetsgruppen för regionalt index

SFX

Bodil Wik – MiUN
Camilla Laitamaa – KTHB
Ida Niva – Luleå
Maria Nyman- Umeå
Anders Fredriksson – Södertörn

IGeLU 2006

Organisationskommitté
Arbetsgrupper
Kontaktpersoner på biblioteken

MARC 21

Minnesanteckningar fredag 23 november 2001 (PDF)
Minnesanteckningar
 torsdag 10 maj 2001 (PDF)
Minnesanteckningar torsdag den 14 juni 2001 (PDF)
Minnesanteckningar måndag den 20 augusti 2001 (PDF)

Specialgrupper (ej aktiva sedan 2002)

Katalog
Lån
Periodika
System
Webb