Leganto på Anna Lindh-biblioteket

Kom och lyssna och ställ frågor till Christer Berggren från Anna Lindh-biblioteket som berättar hur det har gått med implementeringen av Leganto.

När: Den 16 december kl 10-10.30
Inspelning från mötet finns här. (kräver inloggning)

Automatisering av Libris länkserverflöde

För ett flertal Alma-bibliotek har uppgifterna om e-resursbeståndet i Libris inte kunnat bli uppdaterade på länge nu. För att uppmärksamma och visa på hur viktigt det är att finna en lösning på detta har ELUGswes styrelse tagit fram en skrivelse med en önskan om att Kungliga bibliotekets förvaltningsorganisation prioriterar arbetet med att möjliggöra export av e-resursbestånd i MARC för inläsning i LIBRIS länkserverflöde för bibliotek med bibliotekssystemet Alma.

Läs skrivelsen här (kräver inloggning)