Frågor och svar – Kristian Wallin

Kristian Wallin, Ex Libris, svarar på frågan om Primo VE och uppdatering:

”Kunder som har Primo VE kommer, i slutet av 2018/början 2019, att få möjlighet till gemensam aktivering. D v s aktivering av e-resurser i Alma kommer också aktivera resursen i Primo Central.

För kunder som inte har Primo VE är planen att förenkla aktiveringen men vi kommer inte tillhandahålla gemensam aktivering.

Förtydligande om Primo VE och snabb uppdatering:
Bibliografiska poster, oavsett om importerat från Libris, aktiverad från CZ eller manuellt inmatad, blir indexerad och synlig i Primo VE inom 15 minuter. PCI aktivering har dock sin normal veckocykel. Följande gäller – ni aktiverar en CZ portfolio som heter ”Journal of geography” – tidskriften kommer inom 15 minuter vara sökbar (på tidskriftens metadata) och förutsatt att ni har den som fulltext så kommer posten visa ’available online’ och relevanta länkar kommer att fungera.

Artiklar i PCI som kommer från ”Journal of geography” kommer dock inte att visas med ’available online’ förrän PCI har kört sin veckoprocess.”

 

ID service [PDF]

GDPR [PDF]

ELUGswe 2018 JU [PDF]

The Research Service Platform [PDF]

Esploro Executive Overview [PDF]

ExLibris Esploro [PDF]

Svar på frågor om Summon och 360:

MJB notes [DOC]

 

ELUGswe:s vårmöte i Jönköping 16-17 april 2018

Varmt välkommen till ELUGswe:s vårmöte! 

Plats: Högskolan i Jönköping (Hus H)

Tid: 16-17 april

Konferensavgift: 380 kr/pers.

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 6 april 2018

Anmäl dig här
(fungerar bäst i Chrome)

Allt du behöver veta om ELUGswes vårmöte i Jönköping:

https://julia.library.ju.se/ELUGswe2018/

Vårmötets program:

Handlingar inför årsmötet:

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Proposition stadgeändring

Föreningens ekonomi:

Handlingar rörande föreningens ekonomi 2017 samt budget för 2018 finns under lösenordskydd här:

Frågeställningar under vårmötets diskussioner:Frågor till grupperna – ”Bli logisk annars jävlar” – Användaren och Primo

Hur utvecklar ni ert discoverysystem tillsammans med användarna just nu?

Finns det utveckling vi kan samarbeta kring?

Frågor om GDPR:

Hur hanterar bibliotek lån av specialutrustning (såsom läsare eller utrustning för personer med dyslexi m.m.)?

Hur hanterar bibliotek kommande krav på spårbarhet (vem bland personal har sökt fram och/eller ändrat i personuppgifter)?

Hur förhåller bibliotek sig till gallring av användare (låntagare) och kommande krav att få ut data och/eller rätten att bli glömd?

Årsmötesprotokoll 16/4 2018 [PDF]

Minnesanteckningar från Vårmötet 16-17/4 2018 [PDF]