Webinar 27 maj 2020 kl. 13.00-14.00

Den 27 maj kl 13-14 anordnar ELUGswe ett webinar med två programpunkter:

 • Databaslista i Primo/Primo VE (Umeå universitetsbibliotek)
 • ”Användbarhetstester, enligt Steve Krug-metoden”. (Sveriges lantbruksuniversitet)

Plats: Mötesrum i Zoom (digitalt)

Presentationerna och inspelningen från webinaret finns under lösenordsskydd här.

Webbmöte med ExLibris torsdagen den 14 maj kl.10.00-11.00

Dagordning

 1. Customer Success och Ex Libris Expert Services
 2. CDI
 3. Esploro senaste nytt
 4. Rapid ILL
 5. Alma och Libris
  – Fjärrlåneflödet
  – E-resursflödet
  – Gallring
 6. Frågor till Ex Libris
  Vad innebär förvärvet av Innovative?
  Kommer Ex Libris nya fjärrlånesystem säljas i Sverige? (RapidILL)
  Finns det något sätt att själv felsöka importer och job? Events – och job reports ger väldigt lite info.
  Svarstider i supporten
  Dara recommendations
  Är Alma och Primo kompatibla med nya Chromium?
  GDPR

Ex Libris presentation och inspelningen från mötet finns under lösenordsskydd här.

Årsmöte 24 april 2020 på distans

När: 24 april kl 10.00-11.00
Plats: Mötesrum i Zoom (digitalt möte)
Länk till mötet
: https://ki-se.zoom.us/j/830974188 (fungerar bäst i Chrome)
Om ni vill säkerställa att Zoom fungerar från er dator/institution så finns möjligheten att logga in redan från kl. 9.30 den 24 april.

Möjlighet finns att även delta via Skype for Business: https://ki-se.zoom.us/skype/830974188

Vi börjar mötet med att gå igenom aktuella föreningsfrågor. Därefter har vi det traditionella årsmötet.

Handlingar inför årsmötet och minnesanteckningar finns under lösenordsskydd här.

En dag med Leganto 21 augusti 2019

Plats: Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket, Campus Flemingsberg
Lokal: Hjärtat
Hitta hit: Från Stockholms central: Ta pendeltåg mot Södertälje eller Tumba och kliv av vid pendeltågsstationen Flemingsberg, https://sl.se/ . Följ skyltar mot sjukhuset och Södertörns högskola. Passera det lilla torget framför Södertörns högskola och ta trappan ned, rakt fram ligger Karolinska Institutet, gå in genom snurrdörren och biblioteket ligger direkt till vänster. Någon står och tar emot i entrén och visar vägen till Hjärtat.

Från  Ex Libris deltar Ronald van Dieen och Tamar Sadeh.

Program 21 augusti
09.30 – 10.00 Meet and greet
10.00 – 11.30 Leganto in a nutshell – what, why and how?
11.30 – 11.45 Coffee break
11.45 – 12.15 Leganto beyond the horizon – future plans for Leganto
12.15 – 13.00 Lunch (på egen bekostnad)
13.00 – 13.45 Experiences of implementing and using Leganto at OsloMet
13.45 – 14.00 Coffee break
14.00 – 14.30 Information about campus engagement program
14.30 – 15.00 Question session and closingELUGswe:s vårmöte på KIB, Stockholm, 6-7 maj 2019

Varmt välkommen till ELUGswe:s vårmöte! 

Plats: Karolinska institutet, Campus Flemingsberg

Hitta hit: Från Stockholms central: Ta pendeltåg mot
Södertälje eller Tumba och kliv av vid pendeltågsstationen
Flemingsberg, https://sl.se/

Hitta hit: Från Stockholms central: Ta pendeltåg mot Södertälje eller Tumba och kliv av vid pendeltågsstationen Flemingsberg, https://sl.se/

Lokal: Erna Möller-salen i huset Neo, Blickagången 16

https://ki.se/medarbetare/erna-mollersalen

Konferensavgift: 350 kr/pers.

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 15 april 2019A

Program 6 maj 

11.30–12.30 Lunch, (egen bekostnad) 

12.30–13.30 Föreningsfrågor Annikki Roos, bibliotekschef på Karolinska institutet Universitetsbibliotek, hälsar välkommen”Laget runt”, presentation utifrån enkätsvaren, diskussionÖversättning av Alma – organisationFrågor till ExLibris och frågor vi ska lyfta till INUG/IGeLUInformation från ALMA-användargrupp 

13.30–14.15 E-resurser i Alma (Johanna Säll, KIB, Martin Borg, Borås högskolebibliotek och Nils Jansson, KTHB)

14.15-14.45 Fika 

14.45-15.45 ALMA frågepanel 4 bibliotek svarar på frågor och berättar om sina erfarenheter av Alma.  

15.45-16.15 Primo VE (Charlotte Wänelöf, Riksdagsbiblioteket) 

16.15-16.45 Årsmöte Årsmöteshandlingarna kommer att läggas upp på elugswe.kb.se senast två veckor före årsmötet. 

17.00-17.30 Biblioteksvisning 

17.30 – 19.00 Vegetarisk buffé i restaurangen ”Stockholm food”. Plats: Huset Neo, Blickagången 16, Campus Flemingsberg. (ingår i konferensavgiften)

Program 7 maj 

09.00-11.00 Information från Ex Libris(James Tapp Vice, President Sales, EMEA,Ronald van Dieen, Key Account Manager)EsploroFrågor till ExLibris från användargruppen 

Ca 10.00 Fika 

11.00-11.30 Leganto (Emelie Uggla Waldenström, Linnéuniversitetets bibliotek)

11.30-12.00 Librisexport till Alma
(Lars Iselid, Umeå universitetsbibliotek, Eva Törnblom, Jönköpings högskolebibliotek, Heidi Patja KTHB)

12.00–12.30 Summering, avslutning och nästa möte 

12:30- Lunch, (egen bekostnad)

Handlingar inför årsmötet, presentationer och minnesanteckningar finns under lösenordsskydd här.

Frågor och svar – Kristian Wallin

Kristian Wallin, Ex Libris, svarar på frågan om Primo VE och uppdatering:

”Kunder som har Primo VE kommer, i slutet av 2018/början 2019, att få möjlighet till gemensam aktivering. D v s aktivering av e-resurser i Alma kommer också aktivera resursen i Primo Central.

För kunder som inte har Primo VE är planen att förenkla aktiveringen men vi kommer inte tillhandahålla gemensam aktivering.

Förtydligande om Primo VE och snabb uppdatering:
Bibliografiska poster, oavsett om importerat från Libris, aktiverad från CZ eller manuellt inmatad, blir indexerad och synlig i Primo VE inom 15 minuter. PCI aktivering har dock sin normal veckocykel. Följande gäller – ni aktiverar en CZ portfolio som heter ”Journal of geography” – tidskriften kommer inom 15 minuter vara sökbar (på tidskriftens metadata) och förutsatt att ni har den som fulltext så kommer posten visa ’available online’ och relevanta länkar kommer att fungera.

Artiklar i PCI som kommer från ”Journal of geography” kommer dock inte att visas med ’available online’ förrän PCI har kört sin veckoprocess.”

 

ID service [PDF]

GDPR [PDF]

ELUGswe 2018 JU [PDF]

The Research Service Platform [PDF]

Esploro Executive Overview [PDF]

ExLibris Esploro [PDF]

Svar på frågor om Summon och 360:

MJB notes [DOC]

 

ELUGswe:s vårmöte i Jönköping 16-17 april 2018

Varmt välkommen till ELUGswe:s vårmöte! 

Plats: Högskolan i Jönköping (Hus H)

Tid: 16-17 april

Konferensavgift: 380 kr/pers.

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 6 april 2018

Anmäl dig här
(fungerar bäst i Chrome)

Allt du behöver veta om ELUGswes vårmöte i Jönköping:

https://julia.library.ju.se/ELUGswe2018/

Vårmötets program:

Handlingar inför årsmötet:

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Proposition stadgeändring

Föreningens ekonomi:

Handlingar rörande föreningens ekonomi 2017 samt budget för 2018 finns under lösenordskydd här:

Frågeställningar under vårmötets diskussioner:Frågor till grupperna – ”Bli logisk annars jävlar” – Användaren och Primo

Hur utvecklar ni ert discoverysystem tillsammans med användarna just nu?

Finns det utveckling vi kan samarbeta kring?

Frågor om GDPR:

Hur hanterar bibliotek lån av specialutrustning (såsom läsare eller utrustning för personer med dyslexi m.m.)?

Hur hanterar bibliotek kommande krav på spårbarhet (vem bland personal har sökt fram och/eller ändrat i personuppgifter)?

Hur förhåller bibliotek sig till gallring av användare (låntagare) och kommande krav att få ut data och/eller rätten att bli glömd?

Årsmötesprotokoll 16/4 2018 [PDF]

Minnesanteckningar från Vårmötet 16-17/4 2018 [PDF]