Automatisering av Libris länkserverflöde

För ett flertal Alma-bibliotek har uppgifterna om e-resursbeståndet i Libris inte kunnat bli uppdaterade på länge nu. För att uppmärksamma och visa på hur viktigt det är att finna en lösning på detta har ELUGswes styrelse tagit fram en skrivelse med en önskan om att Kungliga bibliotekets förvaltningsorganisation prioriterar arbetet med att möjliggöra export av e-resursbestånd i MARC för inläsning i LIBRIS länkserverflöde för bibliotek med bibliotekssystemet Alma.

Läs skrivelsen här (kräver inloggning)

Höstmöte 5 november 2020 kl.10.00-12.00

Plats: Mötesrum i Zoom (digitalt)

Dagordning

 1. Research Professional, Luke George, EMEA Account Manager, ExLibris
 2. Rapport från INUG-mötet 9-10 september, ELUGswe:s styrelse
 3. Kort paus
 4. Alma och Libris. Arbetsgrupperna “katalog” och fjärrlån” informerar om arbetet
  Daniel Sandbecker, Högskolan i Borås
  Olof Dannberg, SLU-biblioteket
 5. Rapid ILL, Karin Wiman, Mälardalens högskola
 6. Libris förvärvsrutin, Daniel Sandbecker, Högskolan i Borås
 7. ”Nya tillgänglighetsdirektivet”, Erik Vesterberg, Umeå universitet
 8. Leganto, Petra Svanborg, Umeå universitetsbibliotek
 9. Vårmöte 2021
 10. Avslutning

Presentationerna och inspelningen från mötet finns under lösenordsskydd här.

Webinar 27 maj 2020 kl. 13.00-14.00

Den 27 maj kl 13-14 anordnar ELUGswe ett webinar med två programpunkter:

 • Databaslista i Primo/Primo VE (Umeå universitetsbibliotek)
 • ”Användbarhetstester, enligt Steve Krug-metoden”. (Sveriges lantbruksuniversitet)

Plats: Mötesrum i Zoom (digitalt)

Presentationerna och inspelningen från webinaret finns under lösenordsskydd här.

Webbmöte med ExLibris torsdagen den 14 maj kl.10.00-11.00

Dagordning

 1. Customer Success och Ex Libris Expert Services
 2. CDI
 3. Esploro senaste nytt
 4. Rapid ILL
 5. Alma och Libris
  – Fjärrlåneflödet
  – E-resursflödet
  – Gallring
 6. Frågor till Ex Libris
  Vad innebär förvärvet av Innovative?
  Kommer Ex Libris nya fjärrlånesystem säljas i Sverige? (RapidILL)
  Finns det något sätt att själv felsöka importer och job? Events – och job reports ger väldigt lite info.
  Svarstider i supporten
  Dara recommendations
  Är Alma och Primo kompatibla med nya Chromium?
  GDPR

Ex Libris presentation och inspelningen från mötet finns under lösenordsskydd här.

Årsmöte 24 april 2020 på distans

När: 24 april kl 10.00-11.00
Plats: Mötesrum i Zoom (digitalt möte)
Länk till mötet
: https://ki-se.zoom.us/j/830974188 (fungerar bäst i Chrome)
Om ni vill säkerställa att Zoom fungerar från er dator/institution så finns möjligheten att logga in redan från kl. 9.30 den 24 april.

Möjlighet finns att även delta via Skype for Business: https://ki-se.zoom.us/skype/830974188

Vi börjar mötet med att gå igenom aktuella föreningsfrågor. Därefter har vi det traditionella årsmötet.

Handlingar inför årsmötet och minnesanteckningar finns under lösenordsskydd här.

En dag med Leganto 21 augusti 2019

Plats: Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket, Campus Flemingsberg
Lokal: Hjärtat
Hitta hit: Från Stockholms central: Ta pendeltåg mot Södertälje eller Tumba och kliv av vid pendeltågsstationen Flemingsberg, https://sl.se/ . Följ skyltar mot sjukhuset och Södertörns högskola. Passera det lilla torget framför Södertörns högskola och ta trappan ned, rakt fram ligger Karolinska Institutet, gå in genom snurrdörren och biblioteket ligger direkt till vänster. Någon står och tar emot i entrén och visar vägen till Hjärtat.

Från  Ex Libris deltar Ronald van Dieen och Tamar Sadeh.

Program 21 augusti
09.30 – 10.00 Meet and greet
10.00 – 11.30 Leganto in a nutshell – what, why and how?
11.30 – 11.45 Coffee break
11.45 – 12.15 Leganto beyond the horizon – future plans for Leganto
12.15 – 13.00 Lunch (på egen bekostnad)
13.00 – 13.45 Experiences of implementing and using Leganto at OsloMet
13.45 – 14.00 Coffee break
14.00 – 14.30 Information about campus engagement program
14.30 – 15.00 Question session and closingELUGswe:s vårmöte på KIB, Stockholm, 6-7 maj 2019

Varmt välkommen till ELUGswe:s vårmöte! 

Plats: Karolinska institutet, Campus Flemingsberg

Hitta hit: Från Stockholms central: Ta pendeltåg mot
Södertälje eller Tumba och kliv av vid pendeltågsstationen
Flemingsberg, https://sl.se/

Hitta hit: Från Stockholms central: Ta pendeltåg mot Södertälje eller Tumba och kliv av vid pendeltågsstationen Flemingsberg, https://sl.se/

Lokal: Erna Möller-salen i huset Neo, Blickagången 16

https://ki.se/medarbetare/erna-mollersalen

Konferensavgift: 350 kr/pers.

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 15 april 2019A

Program 6 maj 

11.30–12.30 Lunch, (egen bekostnad) 

12.30–13.30 Föreningsfrågor Annikki Roos, bibliotekschef på Karolinska institutet Universitetsbibliotek, hälsar välkommen”Laget runt”, presentation utifrån enkätsvaren, diskussionÖversättning av Alma – organisationFrågor till ExLibris och frågor vi ska lyfta till INUG/IGeLUInformation från ALMA-användargrupp 

13.30–14.15 E-resurser i Alma (Johanna Säll, KIB, Martin Borg, Borås högskolebibliotek och Nils Jansson, KTHB)

14.15-14.45 Fika 

14.45-15.45 ALMA frågepanel 4 bibliotek svarar på frågor och berättar om sina erfarenheter av Alma.  

15.45-16.15 Primo VE (Charlotte Wänelöf, Riksdagsbiblioteket) 

16.15-16.45 Årsmöte Årsmöteshandlingarna kommer att läggas upp på elugswe.kb.se senast två veckor före årsmötet. 

17.00-17.30 Biblioteksvisning 

17.30 – 19.00 Vegetarisk buffé i restaurangen ”Stockholm food”. Plats: Huset Neo, Blickagången 16, Campus Flemingsberg. (ingår i konferensavgiften)

Program 7 maj 

09.00-11.00 Information från Ex Libris(James Tapp Vice, President Sales, EMEA,Ronald van Dieen, Key Account Manager)EsploroFrågor till ExLibris från användargruppen 

Ca 10.00 Fika 

11.00-11.30 Leganto (Emelie Uggla Waldenström, Linnéuniversitetets bibliotek)

11.30-12.00 Librisexport till Alma
(Lars Iselid, Umeå universitetsbibliotek, Eva Törnblom, Jönköpings högskolebibliotek, Heidi Patja KTHB)

12.00–12.30 Summering, avslutning och nästa möte 

12:30- Lunch, (egen bekostnad)

Handlingar inför årsmötet, presentationer och minnesanteckningar finns under lösenordsskydd här.