Automatisering av Libris länkserverflöde

För ett flertal Alma-bibliotek har uppgifterna om e-resursbeståndet i Libris inte kunnat bli uppdaterade på länge nu. För att uppmärksamma och visa på hur viktigt det är att finna en lösning på detta har ELUGswes styrelse tagit fram en skrivelse med en önskan om att Kungliga bibliotekets förvaltningsorganisation prioriterar arbetet med att möjliggöra export av e-resursbestånd i MARC för inläsning i LIBRIS länkserverflöde för bibliotek med bibliotekssystemet Alma.

Läs skrivelsen här (kräver inloggning)

Höstmöte 5 november 2020 kl.10.00-12.00

Plats: Mötesrum i Zoom (digitalt)

Dagordning

 1. Research Professional, Luke George, EMEA Account Manager, ExLibris
 2. Rapport från INUG-mötet 9-10 september, ELUGswe:s styrelse
 3. Kort paus
 4. Alma och Libris. Arbetsgrupperna “katalog” och fjärrlån” informerar om arbetet
  Daniel Sandbecker, Högskolan i Borås
  Olof Dannberg, SLU-biblioteket
 5. Rapid ILL, Karin Wiman, Mälardalens högskola
 6. Libris förvärvsrutin, Daniel Sandbecker, Högskolan i Borås
 7. ”Nya tillgänglighetsdirektivet”, Erik Vesterberg, Umeå universitet
 8. Leganto, Petra Svanborg, Umeå universitetsbibliotek
 9. Vårmöte 2021
 10. Avslutning

Presentationerna och inspelningen från mötet finns under lösenordsskydd här.

Webinar 27 maj 2020 kl. 13.00-14.00

Den 27 maj kl 13-14 anordnar ELUGswe ett webinar med två programpunkter:

 • Databaslista i Primo/Primo VE (Umeå universitetsbibliotek)
 • ”Användbarhetstester, enligt Steve Krug-metoden”. (Sveriges lantbruksuniversitet)

Plats: Mötesrum i Zoom (digitalt)

Presentationerna och inspelningen från webinaret finns under lösenordsskydd här.

Webbmöte med ExLibris torsdagen den 14 maj kl.10.00-11.00

Dagordning

 1. Customer Success och Ex Libris Expert Services
 2. CDI
 3. Esploro senaste nytt
 4. Rapid ILL
 5. Alma och Libris
  – Fjärrlåneflödet
  – E-resursflödet
  – Gallring
 6. Frågor till Ex Libris
  Vad innebär förvärvet av Innovative?
  Kommer Ex Libris nya fjärrlånesystem säljas i Sverige? (RapidILL)
  Finns det något sätt att själv felsöka importer och job? Events – och job reports ger väldigt lite info.
  Svarstider i supporten
  Dara recommendations
  Är Alma och Primo kompatibla med nya Chromium?
  GDPR

Ex Libris presentation och inspelningen från mötet finns under lösenordsskydd här.

Årsmöte 24 april 2020 på distans

När: 24 april kl 10.00-11.00
Plats: Mötesrum i Zoom (digitalt möte)
Länk till mötet
: https://ki-se.zoom.us/j/830974188 (fungerar bäst i Chrome)
Om ni vill säkerställa att Zoom fungerar från er dator/institution så finns möjligheten att logga in redan från kl. 9.30 den 24 april.

Möjlighet finns att även delta via Skype for Business: https://ki-se.zoom.us/skype/830974188

Vi börjar mötet med att gå igenom aktuella föreningsfrågor. Därefter har vi det traditionella årsmötet.

Handlingar inför årsmötet och minnesanteckningar finns under lösenordsskydd här.

En dag med Leganto 21 augusti 2019

Plats: Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket, Campus Flemingsberg
Lokal: Hjärtat
Hitta hit: Från Stockholms central: Ta pendeltåg mot Södertälje eller Tumba och kliv av vid pendeltågsstationen Flemingsberg, https://sl.se/ . Följ skyltar mot sjukhuset och Södertörns högskola. Passera det lilla torget framför Södertörns högskola och ta trappan ned, rakt fram ligger Karolinska Institutet, gå in genom snurrdörren och biblioteket ligger direkt till vänster. Någon står och tar emot i entrén och visar vägen till Hjärtat.

Från  Ex Libris deltar Ronald van Dieen och Tamar Sadeh.

Program 21 augusti
09.30 – 10.00 Meet and greet
10.00 – 11.30 Leganto in a nutshell – what, why and how?
11.30 – 11.45 Coffee break
11.45 – 12.15 Leganto beyond the horizon – future plans for Leganto
12.15 – 13.00 Lunch (på egen bekostnad)
13.00 – 13.45 Experiences of implementing and using Leganto at OsloMet
13.45 – 14.00 Coffee break
14.00 – 14.30 Information about campus engagement program
14.30 – 15.00 Question session and closing