Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2017

ELUGswe

Föreningens verksamhet

ELUGswe:s ändamål är enligt stadgarna att:

  • Utbyta erfarenheter och utgöra ett kontaktnät för samarbete om Ex Libris produkter
  • Samordna och prioritera gemensamma önskemål och krav gentemot leverantören Ex Libris
  • Hålla kontakt med den internationella användargruppen IGeLU, International Group of Ex Libris Users

Följande aktiviteter planerar föreningen kommande verksamhetsår:

ELUGswe avser att under 2017 hålla ett vårmöte på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala den 3-4 april där medlemsbiblioteken ges tillfälle till utbyte av information och erfarenheter med varandra och med Ex Libris. Vid vårmötet hålls även ett årsmöte, som genomför de formella åtaganden som finns beskrivna i stadgarna.

De internationella kontakterna sker genom deltagande från medlemsbiblioteken i IGeLU-mötet i Sankt Petersburg i september 2017 och genom deltagande från ELUGswe:s styrelse i INUG-mötet i Sankt Petersburg den 1 september 2017.

ELUGswe avser även att anordna ett eller vid behov två webbmöten under hösten 2017.

Styrelsen avser att fortsätta arbetet med att förbättra strukturen och informationen på ELUGswe:s hemsida.

I övrigt hålls kontakten och diskussionen mellan medlemmarna via hemsidan
http://elugswe.kb.se/  och epostlistan elugswe@listserv.kb.se

Eventuellt övriga aktiviteter kan bli aktuella genom styrelsens eller medlemmars initiativ.

För styrelsen
Charlotte Wänelöf, ordförande

 

Verksamhetsplan 2017 tillägg

Följande tillägg till verksamhetsplanen har tillkommit genom medlemmarnas initiativ:

Styrelsen ska skapa en plats för ALMA användargrupp på ELUGswe:s hemsida

Styrelsen ska ordna ett webinar med Ex Libris angående support.

Styrelsen ska ordna ett möte med Kristian Wallin, Ex Libris, angående postöverföring från nya Libris XL

Styrelsen ska ordna ett webinar med Ex Libris om anpassning av Primos nya gränssnitt

Eventuellt övriga aktiviteter kan bli aktuella genom styrelsens eller medlemmars initiativ.

För styrelsen
Charlotte Wänelöf, ordförande

 

Verksamhetsplan för ELUGswe 2017 [PDF]

Verksamhetsplan för ELUGswe 2017 tillägg [PDF]

Verksamhetsplan för ELUGswe 2016 [PDF]

Verksamhetsplan för ELUGswe 2015 [PDF]